Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh

MÃ SẢN PHẨM: TD-570325169378
197,000 đ
Phân loại màu:
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Kai Zhen
Mã số: 253-991
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: xanh lam nhạt rộng 45mm * 10 màu be rộng 45mm * 10 mét xanh lam đậm rộng 45mm * 10 mét trắng rộng 45mm * 10 mét đen rộng 45mm * 10 mét xanh lục rộng 45mm * 10 mét nâu rộng 45mm * 10 mét tím 45mm Rộng * 10 mét màu hồng chiều rộng 45mm * 10 mét màu cam chiều rộng 45mm * 10 mét màu xám bạc chiều rộng 45mm * 10 mét màu đỏ chiều rộng 45mm * 10 mét chiều rộng 100MM * 10 mét mỗi cuộn vui lòng viết màu chiều rộng 60MM * 10 mét mỗi cuộn vui lòng viết màu Chiều rộng 80MM * 50 mét mỗi cuộn, vui lòng viết màu chiều rộng 50MM * 10 mét mỗi cuộn, vui lòng viết màu chiều rộng 80MM * 10 mét mỗi cuộn, vui lòng viết màu sản phẩm tùy chỉnh mặc định 10mm * 10m chiều rộng 30MM * 10 mét ba cuộn, vui lòng viết màu rộng 20 MÉT * Đối với giá của ba cuộn 10 mét, vui lòng ghi màu rộng 45 MÉT * dài 50 mét vui lòng ghi màu rộng 50 MÉT * dài 50 mét vui lòng ghi màu rộng 100 MÉT * dài 50 mét vui lòng ghi màu rộng 60 MÉT * Dài 50 mét vui lòng viết màu
Nhà sản xuất: Shenzhen Changdaxiang Electronics Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-04-01
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh
Băng vải màu một mặt trang trí tự làm đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá, tím, đen và trắng, băng dính chống thấm mạnh và mạnh, không dấu vết, độ nhớt cao, miếng dán cảnh báo, chụp ảnh thảm, triển lãm cưới, băng dính thảm băng dính thủy tinh

0965.68.68.11