Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL

MÃ SẢN PHẨM: TD-642215162128
600,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: Đen [10y FCL 100 cuộn] Đỏ [10y FCL 100 cuộn] Trắng [10y FCL 100 cuộn] Vàng [10y FCL 100 cuộn] Xanh lam [10y FCL 100 cuộn] Xanh lục [10y FCL 100 cuộn] Hỗn hợp [10y FCL 100 cuộn] Đen [20y FCL 100 cuộn] Đỏ [20y FCL 100 cuộn] Trắng [20y FCL 100 cuộn] Vàng [20y FCL 100 cuộn] Xanh lam [20y FCL 100 cuộn] Xanh lục [20y FCL 100 cuộn] Hỗn hợp [20y FCL 100 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL
Băng keo cách điện Benyida đen băng cách điện dây điện siêu mỏng chống cháy và băng cách điện cáp chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, độ nhớt cao Băng keo điện chống thấm PVC màu đỏ mở rộng FCL

0965.68.68.11