Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-598722628563
2,320,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: BULL / Bull
Mô hình: Băng FCL
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Các tỉnh và thành phố: Thành phố Ninh Ba
Phân loại màu sắc: 9m đen [đầy đủ hộp 250 chiếc] 9m đỏ [đầy đủ hộp 250 chiếc] 9m vàng [đầy hộp 250 chiếc] 9m xanh dương [đầy hộp 250 chiếc] 9m xanh lá cây [đầy đủ 250 chiếc. 9m trắng [250 chiếc trong cả hộp] 250 chiếc trong 9m màu pha [50 màu đen và 40 màu khác] 18m màu đen [200 chiếc trong cả hộp] 18m màu đỏ [200 chiếc trong cả thùng Đóng gói] 18m màu vàng [cả hộp 200 chiếc] 18m màu xanh lam [đầy đủ hộp 200 cái] 18m xanh [full box 200 cái] 18m trắng [full box 200 cái] 18m pha màu full box 200 cái [50 cái đen, 30 cái khác màu] 14m đen [full box 200 cái] 14m đỏ [full box 200 cái] 14m màu be [full box 200 cái] 14m blue [full box 200 piece Đóng gói] 14m green [full box 200 cái] 14m white [full box 200 cái] 14m mix màu full box of 200 [bao gồm đen 50 chiếc, các màu khác 30 chiếc]
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện
Băng cách điện Bull Băng keo điện 18 mét dùng để dán dây điện PVC màu đỏ trắng đen chống cháy điện

0965.68.68.11