Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000

MÃ SẢN PHẨM: TD-574815005487
495,000 đ
Phân loại màu:
Băng bác sĩ tại nhà 2,5 cm * 1m [đỏ] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 1,5m [đen]
Băng bác sĩ tại nhà 2,5cm * 3m [đỏ] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 1,5m [đen]
Băng bác sĩ tại nhà 2,5 cm * 3m [trắng] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 3m [vàng]
Băng bác sĩ tại nhà 5cm * 1m [đỏ] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 1.5m [đen]
Băng bác sĩ tại nhà 5cm * 3m [đỏ] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 3m [đen]
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Home Medicine
Mô hình: JYD-BJ
Phân loại màu sắc: đai bác sĩ tại nhà 2,5cm * 1m [đỏ] + đai bác sĩ tại nhà 5cm * 1,5m [đen] đai bác sĩ tại nhà 2,5cm * 3m [đỏ] + đai bác sĩ tại nhà 5cm * 1,5m [đen] đai bác sĩ tại nhà 2,5cm * 3m [trắng] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 3m [vàng] đai bác sĩ tại nhà 5cm * 1m [đỏ] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 1.5m [đen] đai bác sĩ tại nhà 5cm * 3m [đỏ] + nhãn dán bác sĩ tại nhà 5cm * 3m [đen]
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000
Băng bẫy chống thấm rò rỉ đường ống nước cắm keo sưởi máy lạnh đường ống nước sửa chữa băng keo chống thấm đường ống nước trụ bẫy giá băng keo chống thấm x2000

0965.68.68.11