Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000

MÃ SẢN PHẨM: TD-599764938617
290,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: 031
Loại băng: băng
Phân loại màu: (phiên bản dày và dài bảo hành 50 năm) 100 cm * 50 mét (phiên bản dày và dài bảo hành 50 năm) 100 cm * 100 mét (phiên bản dày và dài bảo hành 50 năm) 100 cm * 150 mét (dày và phiên bản dài được bảo hành 50 năm) Bảo hành trong 50 năm) rộng 5 cm * dài 10 mét (bảo hành cho phiên bản dày và dài trong 50 năm) rộng 10 cm * dài 10 mét (bảo hành cho phiên bản dày và dài trong 50 năm) 15 rộng cm * dài 10 mét (bảo hành cho phiên bản dày và dài 50 năm Năm) rộng 20 cm * dài 10 mét (phiên bản dày và dài được bảo hành trong 50 năm) rộng 1 mét * dài 1 mét (phiên bản dày và dài là bảo hành trong 50 năm) rộng 1 mét * dài 5 mét
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000
Băng keo chống thấm dột mái Butyl, dán lá nhôm chắc chắn, nền xi măng, khô nứt, chống dột, dột nhà, ngăn sắt, nứt thép màu, các góc, chống dột, nhựa đường chịu nhiệt cao tự dính keo chống thấm x2000

0965.68.68.11