Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-543369842125
215,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: cư xá hoàng gia
Mô hình: Hình dán rò rỉ
Chất liệu: Băng dính chống thấm
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Các tỉnh và thành phố: Nam Kinh
Phân loại màu sắc: Màng nhôm nguyên chất kim loại dày thế hệ thứ 3 [rộng 5 cm * dài 10m] cao su [4 màu tùy chọn] Màng nhôm vuông dày thế hệ thứ 2 [rộng 15 cm * dài 5m] mua 2 tặng 1 mua thêm tặng 2 thế hệ nhôm vuông dày phim [rộng 10cm * dài 10m] mua 2 tặng 1 cuộn bitum đã sửa đổi miễn phí [rộng 50cm * dài 5m] đa dụng Màng nhôm nguyên chất kim loại dày 3 thế hệ [rộng 1m * dài 5m] Cao su màng nhôm nguyên chất kim loại dày thế hệ thứ 3 [15cm rộng * dài 5m] Cao su [4 màu tùy chọn] [Khuyến mại 1 cuộn] băng butyl màng nhôm hình vuông dày [rộng 10cm * dài 1m] Màng nhôm nguyên chất kim loại dày thế hệ thứ 3 [rộng 10cm * dài 5m] cao su [4 màu tùy chọn] 2 Màng nhôm vuông dày thế hệ [rộng 1m * dài 5m] mua 2 tặng 1 mua nhiều hơn và nhận thêm cuộn bitum sửa đổi [rộng 1m * dài 5m】 Màng nhôm nguyên chất kim loại dày 3 thế hệ đa năng [chiều rộng 15cm * chiều dài 10m] Cao su [4 màu tùy chọn] Màng nhôm vuông dày thế hệ 2 [chiều rộng 15cm * chiều dài 10m] Mua 2 tặng 1, mua nhiều hơn nhận 3 thế hệ miễn phí Màng nhôm nguyên chất kim loại dày [rộng 50cm * dài 5m] Cao su nhôm nguyên chất kim loại dày thế hệ thứ 3 phim [rộng 10cm * dài 10m] Cao su [4 màu tùy chọn] Màng nhôm nguyên chất kim loại dày thế hệ thứ 3 [rộng 1m * dài 10m】 Màng nhôm vuông dày thế hệ thứ 2 [rộng 1m * dài 10m] Mua 2 tặng 1 mua thêm cuộn dây bitum sửa đổi miễn phí [rộng 20cm * dài 5m] Màng nhôm vuông dày thế hệ thứ 2 [rộng 20cm * dài 5m] mua 2 tặng 1 mua thêm tặng thêm màng nhôm vuông dày thế hệ 2 [rộng 10cm * dài 5m] mua Mua thêm 2 tặng 1 mua thêm tặng thêm màng nhôm nguyên chất kim loại dày 3 thế hệ [chiều rộng 20cm * chiều dài 5m] Cao su [4 màu tùy chọn] Màng nhôm hình vuông dày thế hệ thứ 2 [rộng 5cm * dài 10m] mua 2 tặng thêm 1 mua thêm miễn phí Màng nhôm vuông dày 2 thế hệ [rộng 50cm * dài 5m] mua 2 tặng thêm 1 Mua thêm nhận 3 thế hệ màng nhôm nguyên chất kim loại dày [rộng 5cm * dài 5m] cao su [4 màu tùy chọn] 2 thế hệ nhôm vuông dày phim [rộng 5cm * dài 5m] mua 2 tặng 1
Sơn bóng: sáng
Công suất: khác
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước
Băng keo chống thấm sửa chữa rò rỉ mạnh mẽ mái nhà mái tôn nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu tạo tác butyl cắm vua keo chống dột băng dính 2 mặt chống nước

0965.68.68.11