Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-657067396153
229,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mô hình: fangfeng-13560
Phân loại màu: dài 3 cm x 10 m, dài 5 cm x 10 m, dài 7 cm x 10 m, dài 10 cm x 10 m
Loại keo: keo văn phòng phẩm
Nhà sản xuất: Ben Yida
Thời gian niêm yết: 2021-10-14
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm
Băng keo dán cửa sổ kính chắn gió Khung cửa sổ bằng thép nhựa chống nấm mốc chống thấm nước nano keo một mặt dán cửa sổ trượt chống mưa gió lọt khe không dấu vết Băng keo dán chống bão cách nhiệt ấm đường may đẹp Hình dán loại tự dính băng keo trong 3cm

0965.68.68.11