Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-636724100243
207,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: hsmwzT
Phân loại màu sắc: chiều rộng 5MM * 20 mét (chiều rộng 24 cuộn 8mm * 20 mét (chiều rộng 15 cuộn 10mm * 20 mét (chiều rộng 12 cuộn 12mm * 20 mét (chiều rộng 10 cuộn 15mm * 20 mét) (chiều rộng 8 cuộn 18mm * 20 mét (7 ) Chiều rộng cuộn 20mm * 20m (6 cuộn rộng 25mm * 20m (5 cuộn rộng 30mm * 20m (4 cuộn rộng 35mm * 20m (3 cuộn rộng 40mm * 20m (3 cuộn rộng 45mm * 20m (rộng 2 cuộn) 10mm * 50m) 4 cuộn rộng 12mm * 50m (3 cuộn rộng 15mm * 50m (3 cuộn rộng 18mm * 50m (2 cuộn rộng 20mm * 50m (2 cuộn rộng 25mm * 50m (2 cuộn rộng 30mm *) 50 mét) (1 cuộn chiều rộng 35mm * 50m (Chiều rộng 1 cuộn 40mm * 50m (Chiều rộng 1 cuộn 45mm * 50m (Chiều rộng 1 cuộn 50mm * 50m (1 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-01-23
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ đỏ, giấy tách màu và giấy, phun sơn để che mặt nạ giấy đường may đẹp, giấy che mặt nạ đỏ, xé tay, không có cặn trên tường, chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật phòng cưới không vạch, màu khổ giấy đẹp băng keo giấy dán tường

0965.68.68.11