Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-537914915634
190,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: 6575
Phân loại màu sắc: rộng 5mm * 10m * dày 1mm rộng 8mm * 10m * dày 1mm rộng 10mm * 10m * dày 1mm rộng 12mm * 10m * dày 1mm rộng 15mm * 10m * dày 1mm rộng 20mm * 10m * 1mm Dày 25mm rộng * 10 mét * Độ dày 1mm Chiều rộng 30mm * 10 mét * Độ dày 1mm Chiều rộng 5mm * 5 mét * Độ dày 2mm Chiều rộng 8mm * 5 mét * Độ dày 2mm Chiều rộng 10mm * 5 mét * Chiều dày 2mm Chiều rộng 12mm * 5 mét * Chiều dày 2mm Chiều rộng 15mm * Chiều dày 5m * 2mm Rộng 20mm * rộng 5m * 2mm, rộng 25mm * 5m * 2mm, rộng 30mm * 5m * 2mm, rộng 5mm * 5m * 3mm, rộng 8mm * 5m * 3mm, rộng 10mm * 5m * 3mm, rộng 12mm * 5m * 3mm, dày 15mm rộng * 5m * 3mm rộng 20mm * 5m * 3mm dày 30mm rộng * 5m * 3mm tùy chỉnh chiều rộng khác (liên hệ với dịch vụ khách hàng)
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường
Màng xanh băng keo hai mặt bọt biển đen băng keo hai mặt băng keo hai mặt PE xốp dày 1 2 3mm băng dính 2 mặt dán tường

0965.68.68.11