Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-625033895351
346,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: 1600 # hai màu (vàng và xanh 18mm * 20m) * 10 cuộn 1600 # đen (18mm * 20m) * 10 cuộn 1600 # trắng (18mm * 20m) * 10 cuộn 1600 # đỏ (18mm * 20m) * 10 cuộn 1600 # Vàng (18mm * 20m) * 10 cuộn 1600 # Xanh (18mm * 20m) * 10 cuộn 1600 # xanh (18mm * 20m) * 10 cuộn 1500 # đen (18mm * 10m) * 10 cuộn 1500 # trắng ( 18mm * 10m) * 10 cuộn 1500 # đỏ (18mm * 10m) * 10 cuộn 1500 # vàng (18mm * 10m) * 10 cuộn 1500 # xanh (18mm * 10m) * 10 cuộn 1500 # xanh (18mm * 10m) * 10 Bánh cuốn
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m
Băng cách điện 3m1500 băng cách điện PVC chịu nhiệt độ cao chống cháy đen và trắng 3m1600 hai màu dây màu đa dạng thiết bị điện Băng keo điện 10 mét / 20 mét chính hãng nguyên bản băng dính hai mặt 3m

0965.68.68.11