Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-675462115451
215,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Xingchuanghao
Số mặt hàng: 2022051901
Phân loại màu sắc: Màu vàng rộng 1,0 cm * dài 20 mét (hai cuộn) Màu vàng rộng 1,5 cm * dài 20 mét (hai cuộn) Màu vàng rộng 2,0 cm * dài 20 mét Màu vàng rộng 2,5 cm * dài 20 mét Màu vàng rộng 3 cm * dài 20 mét Màu vàng rộng 3,5cm * dài 20m Màu vàng rộng 4cm * dài 20m Màu vàng rộng 5cm * dài 20m Màu vàng rộng 6cm * dài 20m Màu vàng rộng 8cm * dài 20m Màu vàng rộng 10cm * dài 20m rộng 3cm * dài 1m 【Mô hình Nano trong suốt】
Nhà sản xuất: Xingchuanghao
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu
Keo dán hai mặt dựa trên vải lưới có độ dẻo cao, độ bền cao, bức tường cố định dày chắc chắn không dễ để lại vết băng keo vải nâu

0965.68.68.11