Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-603982345012
210,000 đ
Phân loại màu:
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mittal
Mô hình: Băng chống thấm
Chất liệu: Băng chống thấm butyl
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: (phiên bản nâng cấp keo) băng chống thấm [chiều rộng 5cm * 5m] bảo trì trong 60 năm (phiên bản nâng cấp độ bám dính) băng chống thấm [chiều rộng 5cm * 10m] bảo trì trong 60 năm (phiên bản nâng cấp độ bám dính) băng chống thấm [chiều rộng 10cm * 5m] 60 năm bảo trì (nâng cấp độ bền kết dính) băng chống thấm [chiều rộng 10cm * 10m] 60 năm bảo trì (nâng cấp độ bền của keo) băng chống thấm [chiều rộng 15cm * 5m] 60 năm bảo trì (nâng cấp độ bền kết dính) Băng dính không thấm nước [chiều rộng 15cm * 10m] băng chống thấm nhôm vuông dày 1,5mm cho 60 năm bảo trì [rộng 5cm * 5m] băng chống thấm nhôm vuông dày 1,5mm cho 60 năm bảo trì [rộng 5cm * 10m] được thêm vào 60 năm bảo trì nhôm lưới dày 1,5mm không thấm nước băng [rộng 10cm * 5m] băng chống thấm nhôm vuông dày 1,5mm cho 60 năm bảo trì [rộng 10cm * 10m] băng chống thấm nhôm vuông dày 1,5mm cho 60 năm bảo trì [rộng 20cm * 5m] 60 năm bảo trì và dày 1,5 băng chống thấm nhôm hình vuông mm [chiều rộng 20cm * 10m] 60 năm bảo trì (phiên bản nâng cấp keo) băng chống thấm [chiều rộng 20cm * 5m] bảo trì trong 60 năm (phiên bản nâng cấp độ bám dính) Băng không thấm nước [chiều rộng 20cm * 10m] 60 năm bảo trì ( phiên bản nâng cấp keo) băng chống thấm [chiều rộng 30cm * 10m] 60 năm bảo trì (phiên bản nâng cấp độ bền của keo) băng chống thấm [chiều rộng 40cm * 10m] bảo trì trong 60 năm Băng chống thấm nhôm vuông 1,5 mm dày hơn [chiều rộng 30cm * 10m] bảo trì trong 60 năm (phiên bản nâng cấp chất kết dính) băng chống thấm [chiều rộng 50cm * 10m] bảo trì trong 60 năm Băng keo chống thấm nhôm vuông 1,5mm dày 60 năm [chiều rộng 40cm * 10m] kích thước Bảo hành 60 năm (phiên bản nâng cấp keo) băng chống thấm [chiều rộng 10cm * 1m] 60 -bảo hành trong năm với băng chống thấm nhôm dày 1.5mm [chiều rộng 15cm * 5m] Bảo hành 60 năm với băng chống thấm nhôm lưới dày 1.5mm Băng dính [chiều rộng 15cm * 10m] băng chống thấm nhôm vuông dày 1.5mm trong 60 năm bảo trì [chiều rộng 100cm * 5m] băng chống thấm nhôm vuông dày 1,5mm cho 60 năm bảo trì [chiều rộng 100cm * 10m] trong 60 năm bảo trì
Sơn bóng: bán mờ
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm
Mái nhà Băng không thấm nước Vật liệu dán Butyl Coil Mái nhà Hình dán không thấm nước Bungalow Rò rỉ Sticker Tạo tác Cắm Vua băng keo chống thấm 10cm

0965.68.68.11