Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-654763354103
219,000 đ
Phân loại màu:
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Băng keo trong suốt hình vuông tròn nano
Phân loại màu: rộng 6cm * dài 6cm [10 cái] đường kính dài 50mm [10 cái]
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt
Miếng dán ma thuật không thấm nước Keo dính hai mặt nano keo dính liền mạch phổ quát miếng dán tường có độ nhớt cao cố định khả năng chịu nhiệt độ cao băng keo mút xốp 1 mặt

0965.68.68.11