Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-637017795723
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Phân loại màu sắc: chiều rộng 3 cm * chiều dài 1 mét * độ dày 2 mm [mô hình này được gia cố] chiều rộng 3 cm * chiều dài 3 mét * độ dày 2 mm [mô hình này được gia cố] chiều rộng 3 cm * chiều dài 5 mét * độ dày 2 mm [Điều này mô hình được gia cố] Chiều rộng 5cm * Chiều dài 3m * Độ dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 5cm * Chiều dài 5m * Độ dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 2cm * Chiều dài 1m * Độ dày 1,5mm [3 cuộn] Chiều rộng 3cm * Chiều dài 1m * Độ dày 1.5mm Chiều rộng 3cm * Chiều dài 3m * Độ dày 1.5mm Chiều rộng 3cm * Chiều dài 5m * Độ dày 1.5mm
Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường
Keo dán hai mặt có độ dẻo cao cố định mạnh mẽ Miếng dán nano trong suốt không vạch keo dán xe ô tô cho học sinh không để lại vết giúp cố định tường Băng keo nano mẫu giáo hai mặt dày không làm tổn thương tường Băng dính 2 mặt dán tường

0965.68.68.11