10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn

MÃ SẢN PHẨM: TD-528796325060
203,000 đ
Phân loại màu:
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Great Crown
Khoản mục: In ấn
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu: 72STOP văn bản màu đen trên nền trong suốt [phông chữ lớn [khối lượng] 72STOP văn bản màu đen trên nền trắng [phông chữ lớn] 72STOP văn bản màu đỏ trên nền trong suốt [khối lượng] 72STOP văn bản màu đỏ trên nền trong suốt [phông chữ lớn] 72STOP văn bản màu đỏ trên nền trắng Tiếng Anh cộng với tiếng Đức [Tập] 72STOP Chữ đỏ trên nền trắng [Tập] 72STOP Chữ đỏ trên nền trắng [Phông lớn [Tập] DỪNG Chữ trắng trên nền đen [Phông lớn [Tập]
Thời gian bán ra thị trường: 2018-10-11
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn
10 khối cảnh báo Cảnh báo Băng niêm phong Tiếng Anh Dừng trong suốt Từ dưới màu đen 72mm * 60m In ấn

0965.68.68.11