Băng cảnh báo màu vàng PVC Zebra Dây cảnh báo cách ly Nhận dạng Dán sàn Sàn băng Màu 5S Định vị Scribe Băng sàn chống thấm băng cảnh báo trắng đỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-20185210494
199,000 đ
Số lượng:
品牌: 奔亿达
货号: 1041
颜色分类: 黄色 10CM宽*17米长 黄色 8CM宽*17米长 黄色 6CM宽*17米长 黄色 5CM宽*17米长(2卷) 黄色 4.8CM宽*17米长(2卷) 黄色 4.5CM宽*17米长(2卷) 黄色 4CM宽*17米长(2卷) 黄色 3CM宽*17米长(3卷) 黄色 2.5CM宽*17米长(3卷) 黄色 2CM宽*17米长(4卷) 黄色 1CM宽*17米长(6卷) 其他宽度请联系客服
生产企业: 奔亿达

0965.68.68.11