10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-524969819323
203,000 đ
Phân loại màu:
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 伟冠
货号: 印字胶带
胶带类型: 包装胶带
颜色分类: 72STOP白底红字英文【卷】 STOP白底红字英文加德文【卷】 72STOP透明底红字英文【卷】 72STOP白底黑字大字体)【卷】 STOP透明底黑色字(大字体【卷】 STOP透明底红色字(大字体【卷】 STOP白色底红字【大字体】【卷】 STOP黑色底白色字(大字体【卷】
上市时间: 2019-06-02
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm
10 Khối lượng tiếng Anh dừng màu đỏ lá đỏ cảnh báo in giấy niêm phong / băng in chiều rộng 7.2cm

0965.68.68.11