Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal

MÃ SẢN PHẨM: TD-601467871649
852,000 đ
Phân loại màu:
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: màu đen và màu vàng Chiều rộng 4,5 CM chiều dài 33 mét [16 cuộn] chiều rộng màu vàng 4,5 CM chiều dài 33 mét [16 cuộn] chiều rộng màu đen Chiều dài 4,5 CM chiều dài 33 mét [16 cuộn] chiều rộng màu đen và trắng 4,5 CM chiều dài 33 mét [16 cuộn ] chiều rộng màu đỏ 4,5 cm chiều dài 33 mét [16 cuộn] Chiều rộng màu đỏ và trắng 4,5 cm chiều dài 33 mét [16 cuộn] Chiều rộng màu xanh lá cây 4,5 cm chiều dài 33 mét [16 cuộn] Chiều rộng màu xanh lục và trắng 4,5 cm chiều dài 33 mét [16 cuộn] Màu xanh lam chiều rộng 4,5 CM chiều dài 33 mét [16 cuộn] chiều rộng trắng 4,5 CM chiều dài 33 mét [16 cuộn] chiều rộng 4CM chiều dài 33 mét [20 cuộn] nhận xét chiều rộng màu 5CM dài 33 mét [16 cuộn] nhận xét chiều rộng màu 6CM chiều dài 33 mét [12 cuộn] màu ghi chú rộng 8 cm và dài 33 mét [8 cuộn] chú thích màu rộng 10 cm và dài 33 mét [8 cuộn] chú thích màu
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal
Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây Terminus Tầng Bảng Cảnh sát Băng Băng Sàn Scriberal

0965.68.68.11