Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-17550904264
193,000 đ
Phân loại màu:
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Sealer (vật liệu nhựa)
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yixun
Mã số: 0001
Loại băng: băng cảnh báo
Phân loại màu sắc: đen đỏ vàng xanh niêm phong hộp (chất liệu nhựa) vàng đáy đỏ
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen
Băng cảnh báo từ màu xanh lá cây màu trắng Băng đóng gói 4.2 Độ dày có sẵn 2.4 Băng đen

0965.68.68.11