471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-599336702869
206,000 đ
Phân loại màu:
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
471 Băng cảnh báo PVC Black Zebra Dây cảnh báo sàn Tầng 5S Logo Màu băng qua sàn băng keo cảnh báo vàng đen
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 奔亿达
型号: ddbbjj
颜色分类: 黑黄48mm*33m 黄色48mm*33m 绿色48mm*33m 红色48mm*33m 蓝色48mm*33m 白色48mm*33m 黑色48mm*33m 红白48mm*33m 绿白48mm*33m 黑白48mm*33m 20mm*长33米*2卷(颜色备注) 30mm*长33米(颜色备注) 40mm*长33米(颜色备注) 45mm*长33米(颜色备注) 50mm*长33米(颜色备注) 60mm*长33米(颜色备注) 80mm*长33米(颜色备注) 100mm*长33米(颜色备注) 120mm*长33米(颜色备注) 150mm*长33米(颜色备注)

0965.68.68.11