10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in

MÃ SẢN PHẨM: TD-39097706312
199,000 đ
Phân loại màu:
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Great Crown
Khoản mục: Băng in
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu: 60 ký tự đen rộng AN NINH trên nền màu be [tập] 72 ký tự rộng DỪNG màu đỏ trên nền trong suốt [tập] 70 ký tự rộng DỪNG [cuộn] 70 ký tự đen ECNN rộng trên nền màu be [tập] 72STOP Tiếng Anh cộng với các ký tự đỏ Đức trên nền trắng [cuộn] Cuộn] DỪNG rộng 72 băng với chữ đỏ trên nền tiếng Anh [cuộn] CẢNH BÁO rộng 60 với các ký tự màu đen trên nền cam [cuộn] WARNIGN rộng 72 với các ký tự màu đen trên nền trong suốt [cuộn] DỪNG rộng 72 với màu đen ký tự trên nền trắng [cuộn] 60 rộng CẢNH BÁO trên nền đen trong suốt Ký tự [Tập] 60 rộng CẢNH BÁO với các ký tự màu đen trên nền vàng [tập] 72 CẢNH BÁO với các ký tự màu đỏ trên nền vàng [tập] 72 QUAY các ký tự màu đen trên nền sáng [tập] NGUỒN rộng 55 với các ký tự màu đỏ trên nền trắng [tập] 72 rộng DỪNG ký tự toàn tiếng Anh và màu đỏ trên nền trắng [tập] 60 CẢNH BÁO rộng với các chữ đỏ trên nền màu be [tập] 60 CẢNH BÁO rộng với các chữ đỏ trên nền trắng [tập] CẢNH BÁO rộng 72 với chữ đen trên nền vàng [tập] CẢNH BÁO rộng 60 với chữ đen trên nền trắng [tập] CẢNH BÁO rộng 72 với chữ đỏ trên nền màu be [tập] DỪNG với chữ đỏ trên nền trắng [Phông chữ lớn] [Tập] 60 CẢNH BÁO Văn bản màu đỏ trên nền trong suốt [Âm lượng] 72STOP Văn bản lớn màu trắng trên nền đen [Âm lượng] THẬN TRỌNG Văn bản màu đỏ trên nền trong suốt [Âm lượng]
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-05-07
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in
10 khối dừng Đỏ / Đen / Cảnh báo Cảnh báo / In Băng cảnh báo Hộp in

0965.68.68.11