471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo

MÃ SẢN PHẨM: TD-534195710785
205,000 đ
Phân loại màu:
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
471 Băng cảnh báo Nhà xưởng không bụi Băng sàn 33 m Đen Zebra Dây báo động định vị giá cuộn băng cảnh báo
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 奔亿达
货号: 1040
胶带类型: 警示胶带
颜色分类: 黑黄48mm*33m 黄色48mm*33m 白色48mm*33m 黑色48mm*33m 红色48mm*33m 蓝色48mm*33m 绿色48mm*33m 黑白色48mm*33m 红白色48mm*33m 绿白色48mm*33m 1cm*33m【3卷备注颜色】 1.5cm*33m【3卷备注颜色】 2cm*33m【2卷备注颜色】 2.5cm*33m【2卷备注颜色】 3cm*33m【2卷备注颜色】 4cm*33m【备注颜色】 4.5cm*33m【备注颜色】 5cm*33m【备注颜色】 6cm*33m【备注颜色】 7cm*33m【备注颜色】 8cm*33m【备注颜色】 10cm*33m【备注颜色】 15cm*33m【备注颜色】 20cm*33m【备注颜色】
生产企业: 奔亿达

0965.68.68.11