10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-528694163889
203,000 đ
Phân loại màu:
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 伟冠
货号: 印字
胶带类型: 包装胶带
颜色分类: 60WARNING透明底黑字【卷】 60WARNING白色底红字【卷】 60WARNING白色底黑字【卷】 72WARNING土黄底黑字【卷】 72WARNING土黄底红字【卷】 60WARNING米黄底红字【卷】 60中英文 桔底黑字【卷】 60WARNING 桔底黑字【卷】 72WARNING米黄底红字【卷】 60WARNING黄色底黑字【卷】
上市时间: 2018-10-07
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ
10 khối cảnh báo cảnh báo cảnh báo băng hiệu chuẩn băng trắng in chữ màu đỏ

0965.68.68.11