10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in

MÃ SẢN PHẨM: TD-534081550179
203,000 đ
Phân loại màu:
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Great Crown
Khoản mục: In ấn
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu: DỪNG văn bản màu đỏ trên nền trong suốt [phông chữ lớn [tập] DỪNG văn bản màu đỏ trên nền sáng [tập] DỪNG văn bản màu đen trên nền trắng [phông chữ lớn] [tập] DỪNG văn bản màu đen trên nền sáng [phông chữ lớn] [tập] DỪNG văn bản màu đỏ trên nền trắng [tập] DỪNG nền trắng chữ đỏ bằng tiếng Anh và tiếng Đức [tập] DỪNG nền trắng chữ đỏ [phông chữ lớn [tập] DỪNG nền đen chữ trắng [phông chữ lớn [tập]
Thời gian bán ra thị trường: 2018-10-11
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in
10 khối cảnh báo cảnh báo băng niêm phong tiếng Anh Dừng trong suốt dưới cùng từ màu đỏ 72mm * 60m in in

0965.68.68.11