471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-651432866596
196,000 đ
Phân loại màu:
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: vàng và đen: rộng 48mm * dài 33 mét (giá 6 cuộn) đỏ trắng: rộng 48mm * dài 33 mét (giá 6 cuộn) trắng và xanh: rộng 48mm * dài 33 mét (giá 6 cuộn) ) đen và trắng : Rộng 48mm * dài 33 mét (giá 6 cuộn) Trắng: Rộng 48mm * dài 33 mét (giá 6 cuộn) Đen: Rộng 48mm * dài 33 mét (giá 6 cuộn) Đỏ: Rộng 48mm * dài 33 mét (Giá 6 cuộn) Màu xanh lá: chiều rộng 48mm * dài 33 mét (giá cho 6 cuộn) Màu xanh: chiều rộng 48mm * dài 33 mét (giá cho 6 cuộn) Màu vàng: chiều rộng 48mm * dài 33 mét (giá cho 6 cuộn) [xin lưu ý màu] Rộng 30mm * Dài 33m (giá 8 cuộn) [vui lòng ghi màu] Rộng 40mm * 33m (giá 6 cuộn) [vui lòng ghi màu] Rộng 45mm * dài 33m (giá 5 cuộn) [vui lòng ghi màu] Rộng 50mm * dài 33m (giá 4 cuộn)) [Vui lòng ghi chú màu] Rộng 60mm * 33m (Giá 4 cuộn) [Vui lòng ghi màu] Rộng 80mm * Dài 33m (Giá 3 cuộn) [Vui lòng ghi chú màu] 100mm rộng * dài 33m (giá cho 2 cuộn) 1 cuộn rộng 20mm * Dài 33 mét (vui lòng lưu ý màu sắc) 1 cuộn chiều rộng 30mm * chiều dài 33 mét (vui lòng ghi chú màu sắc) 1 cuộn chiều rộng 40mm * chiều dài 33 mét (vui lòng lưu ý màu sắc) 1 Chiều rộng cuộn 45mm * chiều dài 33 mét (vui lòng lưu ý màu sắc) 1 cuộn Chiều rộng 50mm * chiều dài 33 mét (vui lòng ghi chú màu sắc) 1 cuộn chiều rộng 60mm * chiều dài 33 mét (vui lòng lưu ý màu sắc) 1 cuộn chiều rộng 80mm * chiều dài 33 mét (vui lòng lưu ý màu sắc )
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-07-22
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao
471 đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây và xanh lam băng cảnh báo màu mặt đất PVC mốc dán chống thấm và chống mài mòn cảnh báo sàn cách ly vượt qua cảnh báo hỏa hoạn ngựa vằn cảnh báo băng màu thảm mạnh có độ nhớt cao

0965.68.68.11