5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu

MÃ SẢN PHẨM: TD-572875528174
194,000 đ
Số lượng:
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Phân loại màu: đen [rộng 4,5 cm và dài 20 mét] trắng [rộng 4,5 cm và dài 20 mét] đỏ [rộng 4,5 cm và dài 20 mét] vàng [rộng 4,5 cm và dài 20 mét] xanh lam [rộng 4,5 cm và dài 20 mét] xanh lá cây [Rộng 4,5 cm và dài 20 mét] Đen [Rộng 5 cm và dài 20 mét] Trắng [Rộng 5 cm và dài 20 mét] Đỏ [Rộng 5 cm và dài 20 mét] Xanh lam [Rộng 5 cm và dài 20 mét] Màu xanh lá cây [Chiều rộng 5 cm Chiều dài 20 mét] Màu vàng [Chiều rộng 5 cm, Chiều dài 20 mét] Màu đen [Chiều rộng 10 cm, Chiều dài 20 mét] Màu đỏ [Chiều rộng 10 cm, Chiều dài 20 mét] Màu vàng [Chiều rộng 10 cm, Chiều dài 20 mét] Màu xanh lá cây [Chiều rộng 10 cm, chiều dài 20 mét] Màu trắng [Chiều rộng 10 cm và chiều dài 20 mét] Màu xanh lam [Chiều rộng 10 cm và chiều dài 20 mét] Màu đen [Chiều rộng 15 cm và chiều dài 20 mét] Màu trắng [Chiều rộng 15 cm và chiều dài 20 mét] Màu đỏ [Chiều rộng 15 cm và chiều dài 20 mét] Màu xanh lam [Chiều rộng 15 Cm, ​​chiều dài 20 mét] màu vàng [chiều rộng 15 cm, chiều dài 20 mét] màu xanh lục [chiều rộng 15 cm, chiều dài 20 mét]
Chiều rộng: 50mm
Chiều dài: 20m
Độ dày màng: 0,13mm
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu
5cm Băng keo điện PVC Xanh Trắng Vàng Đỏ Đen Đen Chống mài mòn Nhiệt độ cao Chống chống nước Không thấm nước Superb Băng cách điện băng keo cách điện giá bao nhiêu

0965.68.68.11