Băng cách nhiệt PVC không thấm nước Băng keo siêu nhiệt độ cao 5cm bao bì dây rộng miễn phí băng keo đen 20 mét các loại băng dính cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-591500801560
199,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: trắng đỏ xanh xanh vàng đen
Băng cách nhiệt PVC không thấm nước Băng keo siêu nhiệt độ cao 5cm bao bì dây rộng miễn phí băng keo đen 20 mét các loại băng dính cách điện
Băng cách nhiệt PVC không thấm nước Băng keo siêu nhiệt độ cao 5cm bao bì dây rộng miễn phí băng keo đen 20 mét các loại băng dính cách điện
Băng cách nhiệt PVC không thấm nước Băng keo siêu nhiệt độ cao 5cm bao bì dây rộng miễn phí băng keo đen 20 mét các loại băng dính cách điện
Băng cách nhiệt PVC không thấm nước Băng keo siêu nhiệt độ cao 5cm bao bì dây rộng miễn phí băng keo đen 20 mét các loại băng dính cách điện

0965.68.68.11