Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-651181486499
273,000 đ
Phân loại màu:
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Keo hàn kết dính mạnh mẽ
Phân loại màu sắc: keo hàn mạnh 50ml dung tích lớn, keo hàn mạnh 50ml dung tích lớn-2 que, keo hàn mạnh 50ml dung tích lớn-5 que, keo hàn mạnh 50ml dung tích lớn -10 que
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp
Ab keo hàn đại lý keo hàn mạnh đa năng keo nhựa cứng sắt kim loại gỗ kính nhôm đá inox keo chuyên dụng hàn điện sửa chữa lốp xe có độ nhớt cao siêu chống thấm đa chức năng và độ bám dính mạnh băng keo hai mặt xốp

0965.68.68.11