Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn

MÃ SẢN PHẨM: TD-581924671133
273,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: B66
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: [trắng] rộng 10 cm * dài 1,25 m [trong suốt] rộng 10 cm * dài 1,25 m [đen] rộng 10 cm * dài 1,25 m
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn
Băng dính chống nước mạnh màu đen và trắng băng keo chống thấm mái tôn

0965.68.68.11