Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn

MÃ SẢN PHẨM: TD-631875688072
203,000 đ
Phân loại màu:
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Dải niêm phong chống nấm mốc và không thấm nước
Chất liệu: Keo chống thấm PVC-acrylic
Phân loại màu sắc: Dải đường may chống thấm và chống nấm mốc chống va chạm rộng 3cm * dài 3 mét Dải đường may chống va chạm rộng 10cm * dài 3m Chống va chạm rộng 7cm * dài 10 mét
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn
Đường may đẹp miếng dán nhà bếp và phòng tắm bếp khoảng cách nhà vệ sinh miếng dán góc nhà tắm miếng dán chống thấm nước miếng dán chống ẩm mốc miếng dán chống va chạm băng keo dán mái tôn

0965.68.68.11