Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-595675035005
282,000 đ
Phân loại màu:
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Ghi chú

Số lượng:
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu sắc: [Nhãn dán nhôm vuông dày] rộng 50MM * dài 5 mét [nhãn dán nhôm vuông dày] rộng 100MM * dài 5 mét [nhãn dán nhôm vuông dày] rộng 150MM * dài 5 mét [Nhãn dán nhôm vuông dày] 200MM rộng * dài 5 mét
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m
Băng chống thấm, mái nhà, mái nhà, Nứt mái, Rò rỉ, Vá mạnh, Vật liệu cuộn tự dính, Vật liệu vua cắm nhựa đường băng keo cách điện chống nước 3m

0965.68.68.11