Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-650696999573
545,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Miếng dán chống thấm và chống rò rỉ butyl
Phân loại màu sắc: (nhôm vuông dày) rộng 10 cm * dài 1 mét (10 cuộn) (nhôm vuông dày) rộng 5 cm * dài 5 mét (5 cuộn) (nhôm vuông dày) rộng 10 cm * dài 5 mét (4 cuộn ) (nhôm vuông dày) rộng 15 cm * dài 5 mét (3 cuộn) (nhôm vuông dày) rộng 20 cm * dài 5 mét (3 cuộn) (nhôm vuông dày) rộng 50 cm * dài 5 mét (1 cuộn) ( nhôm vuông dày) rộng 1 mét * dài 5 mét (1 cuộn) (nhôm vuông dày) rộng 1 mét * dài 10 mét (1 cuộn) (nhôm vuông hình thoi dày) rộng 5 cm * dài 5 mét (5 cuộn) (dày nhôm hình vuông kim cương) rộng 10 cm * dài 5 mét (4 cuộn) (nhôm hình vuông kim cương dày) rộng 15 cm * dài 5 mét (3 cuộn) (nhôm vuông hình kim cương dày) rộng 20 cm * dài 5 mét (3 cuộn ) (nhôm vuông hình kim cương dày) rộng 1 mét * dài 5 mét (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mã số: jd544
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước
Tấm dán chống thấm, ngói thép màu, lá nhôm, xi măng, sắt nhựa, nhà chống mưa, mái nhà, tường, chống dột, chống dột và tấm dán tường đầy lỗ, băng dính butyl tự dính, nhà siêu dính chống dột nhãn dán keo dán chống thấm nước

0965.68.68.11