Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-650781991510
274,000 đ
kích thước:
Kích thước khác
Phân loại màu:
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Hình dạng: Người ngoài hành tinh
Kích thước: Kích thước khác
Phân loại màu: rộng 3 cm * dài 3 m * dày 1,5 mm rộng 3 cm * dài 5 m * dày 1,5 mm rộng 5 cm * dài 3 m * dày 1,5 mm rộng 5 cm * dài 5 m * dày 1,5 mm [dày 2 mm】 rộng 2,0 cm * 3 mét [ màng keo trong suốt màu đỏ] [độ dày 2mm] rộng 3,0cm * 3 mét [keo trong suốt màng đỏ] [độ dày 2mm] rộng 5,0cm * 3 mét [keo trong suốt màng đỏ]
Khoản mục: Keo hai mặt nano
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt
Ảnh dán tường khung ảnh treo tường không làm tổn thương keo dán tường, không đinh, không vết keo dán, dán cửa sổ, trang trí, dán cố định chắc chắn luôn thay đổi băng dính xốp trắng 2 mặt

0965.68.68.11