Authentic Nine Bird PVC cách nhiệt Băng dính điện Shus Băng điện 25 yard khối lượng lớn 1 hộp vận chuyển Giang Tô Chiết Giang băng dính đen cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-520389264991
192,000 đ
Số lượng:
Nhãn hiệu: con chim chín đầu cuộn băng lớn
Mô hình: 25YD * 18mm
Authentic Nine Bird PVC cách nhiệt Băng dính điện Shus Băng điện 25 yard khối lượng lớn 1 hộp vận chuyển Giang Tô Chiết Giang băng dính đen cách điện
Authentic Nine Bird PVC cách nhiệt Băng dính điện Shus Băng điện 25 yard khối lượng lớn 1 hộp vận chuyển Giang Tô Chiết Giang băng dính đen cách điện
Authentic Nine Bird PVC cách nhiệt Băng dính điện Shus Băng điện 25 yard khối lượng lớn 1 hộp vận chuyển Giang Tô Chiết Giang băng dính đen cách điện
Authentic Nine Bird PVC cách nhiệt Băng dính điện Shus Băng điện 25 yard khối lượng lớn 1 hộp vận chuyển Giang Tô Chiết Giang băng dính đen cách điện

0965.68.68.11