Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-652401728740
284,000 đ
Phân loại màu:
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Dải bảo vệ chống va chạm
Phân loại màu: rộng 20mm * dài 3m [mua một tặng một] rộng 30mm * dài 3m [mua một tặng một] rộng 50mm * dài 3m [mua một tặng một]
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng
Bàn cà phê bằng kính viền góc bảo vệ dải niêm phong chịu nhiệt độ cao góc vuông chống va chạm dải bảo vệ trang trí tường bảng silicone trong suốt băng dính xốp trắng

0965.68.68.11