Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-616686913467
206,000 đ
Phân loại màu:
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: YY-Acetate băng dày 0,1, không thể xé bằng tay
Loại băng: băng cách điện
Phân loại màu: dài 10mm * 30m (giá cho 2 cuộn) dài 15mm * 30m (giá cho 2 cuộn) dài 20mm * 30m (giá cho 1 cuộn) dài 25mm * 30m (giá cho 1 cuộn) dài 30mm * 30m (giá cho 1 cuộn) dài 35mm * 30m (giá 1 cuộn) dài 40mm * 30m (giá 1 cuộn) dài 45mm * 30m (giá 1 cuộn) dài 50mm * 30m (giá 1 cuộn) dài 60mm * 30m (giá 1 cuộn) 80mm * Dài 30m (giá 1 cuộn)) Dài 100mm * 30m (giá 1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện
Băng axetat sửa chữa điện thoại di động cáp màn hình LCD cố định động cơ động cơ quấn xe dây đai bảo vệ cuộn dây bảo vệ máy biến áp tần số cao không thể xé bằng tay cách điện nhiệt độ cao băng vải axetat đen băng dính đen cách điện

0965.68.68.11