Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-637375612437
191,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Thịnh Vượng Long Ying
Mô hình: SHCY-GY1BK
Phân loại màu: đen 1 cuộn [rộng 1.6cm dày 18mm dài 9 mét] đen 2 cuộn [rộng 1.6cm dày 18mm dài 9 mét] đen 5 cuộn [rộng 1.6cm dày 18mm dài 9 mét] đen 10 cuộn [rộng 1.6cm dày 1.6cm 18mm dài 9 mét] vàng 10 cuộn [rộng 1,6cm dày 18mm dài 9 mét] đỏ 10 cuộn [rộng 1,6cm dày 18mm dài 9 mét] xanh 10 cuộn [rộng 1,6cm dày 18mm dài 9 mét] xanh lam 10 cuộn [rộng 1,6 cm dày 18mm dài 9 mét] 10 cuộn màu trắng [khổ 1,6cm dày 18mm dài 9 mét]
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m
Băng cách điện Băng dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao cuộn lớn màu đen trắng băng keo cách điện 3m

0965.68.68.11