Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-574492271410
214,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: trắng đỏ xanh xanh trong suốt vàng đen
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước
Băng cách điện rộng 10cm PVC không chì chống cháy không thấm nước điện đen cao su vải phụ kiện phần cứng chống cháy Băng keo điện chịu nước

0965.68.68.11