Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn

MÃ SẢN PHẨM: TD-645363963041
191,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: fajt
Mô hình: 003
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh An Huy
Các tỉnh và thành phố: Hợp Phì
Phân loại màu sắc: Đen 1 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m) Đen 2 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m) Đen 3 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m) Đen 5 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m ) Màu đen 10 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu đen 20 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu trắng 1 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu trắng 2 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu trắng 3 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m) Trắng 5 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m) Trắng 10 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m) Trắng 20 cuộn (1.6cm * 0.15mm * 9m) Đỏ 1 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Đỏ 2 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Đỏ 3 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Đỏ 5 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Đỏ 10 cuộn (1,6 cm * 0,15mm * 9m) Màu đỏ 20 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu vàng 1 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu vàng 2 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu vàng 3 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu vàng 5 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu vàng 10 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu vàng 20 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu xanh lá cây 1 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu xanh lá cây 2 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu xanh lá cây 3 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu xanh lá cây 5 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m) Màu xanh lá cây 10 cuộn (1,6cm * 0,15mm * 9m ) 20 cuộn màu xanh lá cây (1,6cm * 0,15mm * 9m)
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn
Băng cách điện Băng PVC băng chống cháy băng chống thấm nước màu đen và trắng ở nhiệt độ cao và băng chống mài mòn

0965.68.68.11