Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú

MÃ SẢN PHẨM: TD-651644450400
193,000 đ
Phân loại màu:
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Số: 471013
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: chiều rộng 10MM, chiều dài 13 mét (5 cuộn), chiều rộng 12MM, chiều dài 13 mét (5 cuộn), chiều rộng 15MM, chiều dài 13 mét (5 cuộn), chiều rộng 20MM, chiều dài 13 mét (5 cuộn), chiều rộng 10MM, chiều dài 50 mét (1 cuộn), chiều rộng 20MM Chiều dài 50 mét (1 cuộn) Chiều rộng 30MM Chiều dài 50 mét (1 cuộn) Chiều rộng 40MM Chiều dài 50 mét (1 cuộn) Chiều rộng 50MM dài 50 mét (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Hangzhou Fuxing Huajiu Stationery Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-07-23
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú
Băng che Huajiu không để lại bất kỳ băng giấy nào còn lại, học sinh vẽ tay và học sinh mỹ thuật băng che đặc biệt, nhiều loại khổ rộng có thể tự do lựa chọn băng keo ghi chú

0965.68.68.11