Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-552524005093
215,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: trắng đỏ xanh xanh vàng đen
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện
Băng cách nhiệt chống cháy Băng rộng 10cm ống lớn PVC chống thấm siêu dính Đen 20 m băng điện băng keo cách điện

0965.68.68.11