Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-553613893610
290,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 471
Phân loại màu: 10MM * 33M màu nhận xét được chụp ảnh 20MM * 33M màu nhận xét được chụp ảnh 25MM * 33M màu nhận xét được chụp ảnh 30MM * 33M màu nhận xét được chụp ảnh 35MM * 33M màu nhận xét được chụp ảnh 40MM * 33M màu nhận xét được chụp ảnh 45MM * 33M được chụp ảnh Màu ghi chú 50MM * 33M được chụp màu 55MM * 33M lấy màu nhận xét 60MM * 33M lấy màu nhận xét 65MM * 33M lấy màu nhận xét 70MM * 33M lấy màu nhận xét 75MM * 33M màu nhận xét 80MM * 33M màu nhận xét đã chụp ảnh 100MM * 33M màu nhận xét được chụp ảnh
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính
Băng cảnh báo 3M471 đánh dấu mặt đất keo không đánh dấu băng dán chống thấm sàn chống thấm nước ngựa vằn 766 Băng keo 3M siêu dính

0965.68.68.11