Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-572517383626
207,000 đ
Phân loại màu:
1 cuộn
10 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Phân loại màu: 1 cuộn 10 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m
Băng keo cách điện đa năng 3M1712 Băng cách điện PVC Băng keo điện không chì Băng dính kháng axit và kiềm bang keo 3m

0965.68.68.11