Băng keo cách điện chống thấm 3M J20 cao su tự dính bảo vệ băng keo điện cao thế 10KV Băng keo điện cao thế 2166 băng mastic băng keo 3m màu đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-574404395666
261,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cách điện chống thấm 3M J20 cao su tự dính bảo vệ băng keo điện cao thế 10KV Băng keo điện cao thế 2166 băng mastic băng keo 3m màu đen
Băng keo cách điện chống thấm 3M J20 cao su tự dính bảo vệ băng keo điện cao thế 10KV Băng keo điện cao thế 2166 băng mastic băng keo 3m màu đen
2166 (Phiên bản phổ thông không có bao bì)
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: J20
Loại băng: băng điện
Phân loại màu: J20 25MM * 5M * 0.7MM 2166 (phiên bản kinh tế không có bao bì) 1 2166 (phiên bản kinh tế không có bao bì)
Doanh nghiệp sản xuất: 3m
Băng keo cách điện chống thấm 3M J20 cao su tự dính bảo vệ băng keo điện cao thế 10KV Băng keo điện cao thế 2166 băng mastic băng keo 3m màu đen
Băng keo cách điện chống thấm 3M J20 cao su tự dính bảo vệ băng keo điện cao thế 10KV Băng keo điện cao thế 2166 băng mastic băng keo 3m màu đen
Băng keo cách điện chống thấm 3M J20 cao su tự dính bảo vệ băng keo điện cao thế 10KV Băng keo điện cao thế 2166 băng mastic băng keo 3m màu đen
Băng keo cách điện chống thấm 3M J20 cao su tự dính bảo vệ băng keo điện cao thế 10KV Băng keo điện cao thế 2166 băng mastic băng keo 3m màu đen

0965.68.68.11