Băng dính 3M77 # chống cháy và chống hồ quang, băng dính cách điện, chống cháy, cách nhiệt và chống cháy, băng đen bảo vệ cáp quang băng dính 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-589651640682
940,000 đ
Phân loại màu:
50,8mm × 6m × 0,76mm
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: 50,8mm × 6m × 0,76mm
Doanh nghiệp sản xuất: 3M

0965.68.68.11