Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-521893833872
270,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 471
Phân loại màu: 3cm * 33m (xanh lam) 4cm * 33m (xanh lam) 5cm * 33m (xanh lam) 2cm * 33m (xanh lam) 1cm * 33m (xanh lá cây) 2cm * 33m (xanh lá) 3cm * 33m (Xanh lá cây) 4cm * 33m (xanh lá cây ) 5cm * 33m (xanh lục) 5cm * 33m (vàng 1cm * 33m (đen) 2cm * 33m (đen) 3cm * 33m (đen) 1cm * 33m (xanh) 4cm * 33m (đen) 1cm * 33m (đỏ) 2cm * 33m (đỏ) 5cm * 33m (đỏ) 4cm * 33m (vàng) 5cm * 33m (đen) 1cm * 33m (trắng) 2cm * 33m (trắng) 3cm * 33m (trắng) 4cm * 33m (trắng) 5cm * 33m ( trắng) 4cm * 33m (đỏ) 3cm * 33m (vàng) 3cm * 33m (đỏ) 1cm * 33 mét (vàng) 2cm * 33 mét (vàng)
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m
Băng cảnh báo 3M471 màu đỏ và vàng băng đánh dấu sàn băng xe phun sơn 1-2-5-6CM * 33M keo dán giày 3m

0965.68.68.11