Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham

MÃ SẢN PHẨM: TD-642761243316
218,000 đ
Phân loại màu:
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: lực lượng đầu tiên
Mô hình: Băng chống thấm y
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: [Băng mạnh] 10cm * 1.5 mét đen [Băng mạnh] 10cm * 1.5 mét trắng [Băng mạnh] 10cm * 1.5 mét trong suốt [Băng mạnh] 20cm * 1.5 mét đen [Băng mạnh] 20cm * 1.5 mét trắng [Mạnh Force Tape] 20cm * 1.5 mét trong suốt [Băng keo mạnh] 30cm * 1.5 mét đen [Băng keo mạnh] 30cm * 1.5 mét trắng [Băng keo mạnh] 30cm * 1.5 mét trong suốt [Phiên bản tăng cường màu đen] 10cm * 1.5 mét [Phiên bản làm dày nâng cao màu trắng ] 10 cm * 1,5 mét [phiên bản dày được gia cố trong suốt] 10 cm * 1,5 mét [băng keo chống thấm nước] 2,5 cm * 1 màu trắng (đối với đường ống nước áp lực) [băng keo chống nước niêm phong] 2,5 cm * 1 màu đỏ (đối với nước có áp lực ống) Bùn thép nhựa Bùn 1 gói-dùng thử Bùn thép 2 gói-có thể thi công khoảng 6 mét [Băng chắc] 12 cuộn / hộp 10cm * 1.5 mét đen [Băng mạnh] 12 cuộn / hộp 10cm * 1.5 mét trắng [Mạnh băng] 12 cuộn / Hộp 10cm * 1,5m trong suốt [băng butyl lưới] 5cm * 5 trắng nhạt (phiên bản chống mài mòn) [băng butyl lưới] 10cm * 5 trắng mờ (phiên bản chống mài mòn) [băng butyl lưới] 5cm * 10m trắng (loại chống mài mòn) [băng butyl bóng] 5cm * 5m trắng (loại cách nhiệt) [băng butyl bóng] 10cm * 5m (loại cách nhiệt)
Sơn bóng: độ bóng cao
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham
Băng chống thấm dột mái nhà chống thấm dột siêu dính mạnh sửa chữa băng cản nước rò rỉ đường ống phích cắm rò rỉ đường ống nước tạo tác sửa chữa bang keo chong tham

0965.68.68.11