Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản

MÃ SẢN PHẨM: TD-609623693212
264,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mittal
Mô hình: Miếng dán chống thấm nước mạnh mẽ
Chất liệu: Miếng dán chống thấm nước
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: [Băng mạnh] 10cm * 1.5m đen [Băng mạnh] 20cm * 1.5m đen [Băng mạnh] 30cm * 1.5m đen [Băng mạnh] 10cm * 1.5m trắng [Băng mạnh] 20cm * 1.5m trắng [Mạnh Force Tape] 30cm * 1.5m trắng [Băng dính chắc] 10cm * 1.5m trong suốt [Băng mạnh] 20cm * 1.5m trong suốt [Băng mạnh] 30cm * 1.5m trong suốt
Sơn bóng: bán mờ
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản
Băng dính chống thấm độ nhớt cao ngăn rò rỉ rò rỉ ống nước mạnh sửa chữa rò rỉ tạo tác rò rỉ miếng dán phích cắm vua miếng dán chống thấm Trong tài khoản

0965.68.68.11