Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-547176728944
219,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ thủ công dễ thương
Mô hình: Hình dán dừng rò rỉ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Thiểm Tây
Các tỉnh và thành phố: Tây An
Phân loại màu sắc: băng chống thấm dày [chiều rộng 5 cm * dài 5 mét] bảo hành 50 năm băng chống thấm dày [chiều rộng 50 cm * chiều dài 10 mét] bảo hành 50 năm băng chống thấm dày [chiều rộng 10 cm * chiều dài 10 mét] bảo hành 50 năm loại dày băng chống thấm [chiều rộng 40 cm * chiều dài 10 mét] bảo hành 50 năm Băng chống thấm dày [chiều rộng 10 cm * chiều dài 5 mét] bảo hành 50 năm Băng chống thấm dày [chiều rộng 15 cm * chiều dài 5 mét] bảo hành 50 năm cộng với băng dính dày [Chiều rộng 20 cm * Chiều dài 5 mét] Bảo hành Băng chống thấm dày 50 năm [Chiều rộng 1 mét * Chiều dài 10 mét] Bảo hành Băng chống thấm dày 50 năm [Chiều rộng 1 mét * Chiều dài 1 mét] Bảo hành Băng chống thấm dày 50 năm [chiều rộng 30 cm * chiều dài 10 mét] bảo hành băng chống thấm dày 50 năm [chiều rộng 15 cm * chiều dài 10 mét] bảo hành băng chống thấm dày 50 năm [chiều rộng 20 cm * chiều dài 10 mét] bảo hành băng chống thấm dày 50 năm [Chiều rộng 1m * chiều dài 5m] Bảo hành dày 50 năm chống thấm nước băng [Rộng 5cm * Dài 10m] Bảo hành 50 năm Băng dày 1,5mm chống thấm [Rộng 20cm * Dài 5m] Bảo hành 50 năm
Sơn bóng: mờ
Công suất: khác
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m
Băng keo chống thấm để sửa chữa rò rỉ, vật liệu cuộn tự dính butyl mạnh, rò rỉ trên mái và các vết nứt trên mái, vật liệu vua bịt lỗ rò rỉ băng keo cách điện chống nước 3m

0965.68.68.11