Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-629551799612
214,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Home Medicine
Mô hình: Băng chống thấm Juyi Butyl
Chất liệu: Băng butyl
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: [mua 2 tặng 1] bề mặt màng nhôm dày 1.5mm [5cm * 1 mét (gói trải nghiệm)] [mua 2 tặng 1] bề mặt màng nhôm dày 1.5mm [10cm * 1 mét (gói trải nghiệm)] [ Mua 2 tặng 1] Màng nhôm dày 1,5mm bề mặt [5cm * 5m] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Bề mặt màng nhôm 1,5mm dày hơn [5cm * 10m] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Thêm Dày Bề mặt màng nhôm 1.5mm [10cm * 5m] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Bề mặt màng nhôm dày 1.5mm [10cm * 10m] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Bề mặt màng nhôm 1.5mm dày hơn [15cm * 5m] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Miếng dán chống thấm bề ​​mặt nhôm dày 1,5mm [15cm * 10m] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Miếng dán màng nhôm dày 1,5mm bề mặt [20cm * 5m] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Miếng dán màng nhôm dày 1.5mm [20cm * 10m] Miếng dán chống thấm mạnh [Mua 2 tặng 1] Màng nhôm dày 1,5mm [30cm * 5m] Miếng dán chống thấm mạnh [Mua 2 tặng 1] Màng nhôm dày 1,5mm bề mặt [30cm * 10 mét] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Bề mặt màng nhôm dày 1.5mm [50cm * 5 mét] Miếng dán chống thấm mạnh mẽ [Mua 2 tặng 1] Bề mặt màng nhôm dày 1.5 mm [50cm * 10m] miếng dán chống thấm mạnh dày 1,5mm bề mặt màng nhôm [1m * 1m] miếng dán chống thấm mạnh dày 1,5mm bề mặt màng nhôm [1m * 5m] miếng dán chống thấm mạnh dày 1,5mm Bề mặt màng nhôm [1m * 10m] Bề mặt màng nhôm 1mm chống thấm nước mạnh mẽ [ 1m * 1m] Màng nhôm 1mm bóng chống thấm nước mạnh mẽ [1m * 5m] Miếng dán chống thấm nước mạnh mẽ Màng nhôm 1mm bóng mờ [1m * 10 mét]
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm
Băng dính chống thấm dột butyl, vật liệu chống thấm dột, màng chống thấm chuyên dụng cho các vết nứt trên mái nhà, vua cắm dột băng dính chống thấm

0965.68.68.11